Меню
Зміст роботи
Вступ
Розділ І. Умови життя селян за часів Російської Імперії
Розділ II. Зміни рівня життя місцевого населення після Жовтневої революції
Розділ ІІІ. Голодомор 1932-33 років
Висновки
Завантажити роботу

Джерела


1. Губарев В.К. История Украины: Универсальный иллюстрированный справочник. – Донецк : ООО ПКФ „БАО”, 2006.
2. История городов и сел Украинской ССР. Херсонская область. – Киев, 1983.
3. Книга пам’яті: Голодомор 1932 – 1933 років у Голо пристанському районі. – Київ – Херсон – Гола Пристань „Просвіта”,2008.
4. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Херсонська область. – Херсон, 2008.
5. Музей і ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць до 110 річчя Херсонського краєзнавчого музею. – Херсон: „Айлант”, 2000.
6. Падалка С. та ін. Хрестоматія з новітньої історії України (1917 -1945 рр.). Посібник для 10 класу середньої школи. – Київ: „Генеза”, 1998.

Використана література


7. Развитие капитализма на юге России: Сборник статей. – Москва, 1970.
8. Список залюднених місць Херсонської округи (на 1 січня 1928 р.) складений Херсонським округовим статистичним бюро. – Херсон, 1928.
9. Статистические таблицы о хозяйственном положении селений Днепровского уезда, составленные статистическим бюро Таврического Губернского земства. – Симферополь, 1886.
10. Статистические таблицы по училищам Днепровского узда за 1884 – 1885 гг. – Симферополь, 1886.
11. Тош Д. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / Пер. с англ. – Москва, 2000.
12. Херсону 200 лет: Сборник документов и материалов. – Киев: „Наукова думка”, 1978.

Архівні справи
(Державний архів Херсонської області, м. Херсон)


13. Ф.- 14., оп.2., спр.191.
14. Ф.- 259., оп.6., спр.6.
15. Ф.- 1196., оп.1., спр.14., арк.27.
16. Ф.Р.-3131., оп.1., спр.460.
17. Ф.Р.-3131., оп.1., спр.466.
18. Ф.Р.-217., оп.1., спр.4.
19. Ф.Р.-217., оп.1., спр.2., арк..1 – 6.

Статті у газетах


20. Голопристанський вісник. – Гола Пристань, 22.06.2007.
21. Голопристанський вісник. – Гола Пристань, 14.06.1997.
22. Гривна. – Херсон, 13.05.2005.
23. Освіта. – Київ, 06.11.1996.